Thay đổi gần đây

Từ Boardgame VN Wiki

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Chú giải:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; Ẩn sửa đổi nhỏ | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi của tôi.
Xem các thay đổi từ 01:21 ngày 29 tháng 5 năm 2017 trở về sau
   

ngày 29 tháng 5 năm 2017

     01:21 (Nhật trình mở tài khoản). . [TandyGainer‎; Niklas2804‎; Raina78U803‎; JeffreyClemmons‎; Hermine11U‎; ClaySeward8265‎; CarrollBarnhill‎; AvaOlivarez2306‎]
     01:21 . . Đã mở tài khoản người dùng Niklas2804 (Thảo luận | đóng góp)
     01:20 . . Đã mở tài khoản người dùng Hermine11U (Thảo luận | đóng góp)
     01:20 . . Đã mở tài khoản người dùng Raina78U803 (Thảo luận | đóng góp)
     01:20 . . Đã mở tài khoản người dùng JeffreyClemmons (Thảo luận | đóng góp)
     01:20 . . Đã mở tài khoản người dùng AvaOlivarez2306 (Thảo luận | đóng góp)
     01:20 . . Đã mở tài khoản người dùng ClaySeward8265 (Thảo luận | đóng góp)
     01:20 . . Đã mở tài khoản người dùng TandyGainer (Thảo luận | đóng góp)
     01:20 . . Đã mở tài khoản người dùng CarrollBarnhill (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:21  Thành viên:JohnnyHmf0588183‎ (khác | sử) . . (-321). . JohnnyHmf0588183 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:21  Thành viên:AbrahamPress342‎ (khác | sử) . . (+81). . AbrahamPress342 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:21  Thành viên:UweV2066066‎ (khác | sử) . . (+30). . UweV2066066 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:21  Thành viên:EmelyOHara‎ (khác | sử) . . (-76). . EmelyOHara (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:21  Thành viên:VidaSkaggs49‎ (khác | sử) . . (-55). . VidaSkaggs49 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:JAPWilson51392‎ (khác | sử) . . (+13). . JAPWilson51392 (Thảo luận | đóng góp)
M    01:20  Thành viên:Hermine11U‎ (khác | sử) . . (+348). . Hermine11U (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “23 years old Technical Director Kristopher from Swan Lake, has numerous interests that include bicycling, Cuckoo Reiskocher and kayaking. Reminisces what…”)
 n   01:20  Thành viên:HermineStamey32‎ (khác | sử) . . (+25). . HermineStamey32 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:LouisaKauffman3‎ (khác | sử) . . (+60). . LouisaKauffman3 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:CarolLoflin4‎ (khác | sử) . . (-61). . CarolLoflin4 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:Elizabet86P‎ (khác | sử) . . (+37). . Elizabet86P (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:AnitaOswald‎ (khác | sử) . . (-6). . AnitaOswald (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:FletaSeaman4966‎ (khác | sử) . . (-36). . FletaSeaman4966 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:BarryNxr343432‎ (khác | sử) . . (+160). . BarryNxr343432 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:SandyHinkle368‎ (khác | sử) . . (-25). . SandyHinkle368 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:StephanyCowper1‎ (khác | sử) . . (-190). . StephanyCowper1 (Thảo luận | đóng góp)
M    01:20  Thành viên:Raina78U803‎ (khác | sử) . . (+266). . Raina78U803 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “41 year-old Electronic Executive Draftsperson Spivery from Leduc, enjoys to spend time baseball, Cuckoo [http://diaoctp.net/?option=com_k2&view=itemlist&t…”)
 n   01:20  Thành viên:OmarParamor‎ (khác | sử) . . (+14). . OmarParamor (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:George16L891212‎ (khác | sử) . . (+44). . George16L891212 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:EttaLuisini0‎ (khác | sử) . . (+10). . EttaLuisini0 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:MarjoriTesterman‎ (khác | sử) . . (+35). . MarjoriTesterman (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:XavierBarlow‎ (khác | sử) . . (-56). . XavierBarlow (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:PaulineZambrano‎ (khác | sử) . . (+6). . PaulineZambrano (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:TeddyRomeo30172‎ (khác | sử) . . (-39). . TeddyRomeo30172 (Thảo luận | đóng góp)
M    01:20  Thành viên:JeffreyClemmons‎ (khác | sử) . . (+341). . JeffreyClemmons (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “27 year old Fibrous Plasterer Leo Ciaburri from Sioux Lookout, has lots of hobbies which include relaxing, twerk and writing. Is a travel freak and recent…”)
 n   01:20  Thành viên:SantosMichaelis‎ (khác | sử) . . (+132). . SantosMichaelis (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:QuentinLaw57‎ (khác | sử) . . (+31). . QuentinLaw57 (Thảo luận | đóng góp)
M    01:20  Thành viên:AvaOlivarez2306‎ (khác | sử) . . (+510). . AvaOlivarez2306 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “He is known by the name of Johnny. Ꮋer spouse and her live in Vermont but she needs to move simply Ƅecause of her family members. Booking holidays has…”)
 n   01:20  Thành viên:ElbertBys6‎ (khác | sử) . . (-34). . ElbertBys6 (Thảo luận | đóng góp)
M    01:20  Thành viên:ClaySeward8265‎ (khác | sử) . . (+250). . ClaySeward8265 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “38 year-old Real Estate Representative Harrold from Beamsville, has pastimes for instance house repair, [http://teendatingsite.pw/blogs_post.php?id=397191…”)
 n   01:20  Thành viên:HildaHudgens0‎ (khác | sử) . . (+12). . HildaHudgens0 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:NovellaGuzzi‎ (khác | sử) . . (-29). . NovellaGuzzi (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:CynthiaHarrhy52‎ (khác | sử) . . (+11). . CynthiaHarrhy52 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:HattieWesch75‎ (khác | sử) . . (-78). . HattieWesch75 (Thảo luận | đóng góp)
M    01:20  Thành viên:CarrollBarnhill‎ (khác | sử) . . (+472). . CarrollBarnhill (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Sonny is title people use to call me although i never really liked that name. Since he was 18 he's been working as being a receptionist but he plans on ch…”)
 n   01:20  Thành viên:ShaynaBetancourt‎ (khác | sử) . . (+25). . ShaynaBetancourt (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:ToshaFortier1‎ (khác | sử) . . (-24). . ToshaFortier1 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:BrigitteVeilleux‎ (khác | sử) . . (-92). . BrigitteVeilleux (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:20  Thành viên:JackieDaulton‎ (khác | sử) . . (+4). . JackieDaulton (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:19  Thành viên:Tracee8815‎ (khác | sử) . . (-21). . Tracee8815 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:19  Thành viên:GeriKahl190953‎ (khác | sử) . . (-88). . GeriKahl190953 (Thảo luận | đóng góp)
 n   01:19  Thành viên:DorotheaB48‎ (khác | sử) . . (-87). . DorotheaB48 (Thảo luận | đóng góp)